Close

Deyil

Çovğun yolumu kəsir,
Göydə ildırım çaxır.
İndi də külək əsir,
İndi də yağış yağır.
Külək o külək deyil,
Yağış o yağış deyil.

Çələng hördüm sözlərdən, 
Axı, neyləyim ki, mən, 
Sözlər o sözlər deyil.
Bu gözlər o gözlərdən
Bəlkə mənalı baxır,
Lakin o gözlər deyil.

Çoxu gərəyim olub,
Gərək o gərək deyil.
Axı nə gizlədim mən:
Ürəyimdə qalmağa
Nə qədər ürək olub, 
Ürək o ürək deyil.

Mənzilim uzaq düşür,
Uzaq o uzaq deyil.
Xəyalım neçə yerdə
Kök salır, qonaq düşür, 
Qonaq o qonaq deyil.

Soyuq da başqalaşıb,
Sazaq o sazaq deyil.
Fikirləşdim xeyli mən:
Sən ömrümə dayaqdın,
Dayaq o dayaq deyil.