Close

Onda başqa idi çöllərin ətri

Onda başqa idi çöllərin ətri,
Onda yaşanırdı bir ömrün tacı.
İndi bir sazaqlı görüşdən ötrü
Göynəyir həsrətlə burnumun ucu.

Məhəbbət yolunda dünən həvəsdə,
Bu gün o yolları sona aşıram.
İndi hiss edirəm,
Mən asta-asta
Ömrün gəncliyindən uzaqlaşıram.

Dünən ulduzlarla mən söhbət edər,
Bu gün asta-asta, yerə enirəm.
Gənclər innən belə görüşə gedir,
Mən isə görüşdən geri dönürəm.

Neçəsi gəlibdir bu yerə gündə,
Çoxu ilk eşqini burda deyibdir.
Tənha oturcağı ağac dibində
İndi başqaları zəbt eləyibdir.

Ağ cığır salıbdır saçlarıma dən,
Mən hiss edirəm ki, ağırlaşıram.
Hələ qocalığı deməyirəm mən,
Bu gün gəncliyimdən uzaqlaşıram.

Dünən bircə çimdik yuxu yatmayan,
Bu gün yuxulardan niyə doymayır?
Bir vaxt mənzilində qərar tutmayan,
İndi mənzilindən ayrı olmayır.

Çıxardıq görüşə elə həvəslə,
Eşqin qarşısında zəmanət verib.
İndi yaşıdlarım
Yeni bir nəslə
Görüş yerlərini əmanət verib.