Close

Ana

Anamı düşünüb, fikrə dalanda,
Duyuram nə qədər o zəhmət çəkib.
Onun ağ saçına nəzər salanda,
Mənim qara saçım xəcalət çəkir.