Close

Çal, Habil!..

Çal, Habil, segahını
Mənim bu ad günümdə.
Çal, qəmli segahını
Mənim bu şad günümdə.
Müharibə illəri
Nə qədər itkin düşən
Adlar yadıma düşüb.
Neçə-neçə adları
Kül eləyən alovlar,
Odlar yadıma düşüb…
Bircə güllə bir adın
Sahibini apardı.
Bir ömrü köklü-dibli
Budağından qopardı.
Min alovdan keçdilər,
Neçə nakam oğulun,
Neçə nakam qardaşın
Adına and içdilər.
Yetim qalan adlara
Bir segah çal, qardaşım.
Mənim bu ad günümdə,
Mənim bu şad günümdə
Bir segah çal, 
Qardaşım!