Close

Yuxuda

Sənin gəlişinlə 
Gülər ev-eşik,
Eyvandan-eyvana
Boylanırıq biz.
Yanaşı bir addım
Yol getməmişik,
Yuxuda 
Dünyanı dolanırıq biz.