Close

Qızaran üfüqlər çiçək-çiçəkdir

Qızaran üfüqlər çiçək-çiçəkdir, -
Bayaqdan təbiət
Batmışdı yasa.
Açılan bir səhər nəyə gərəkdir,
Onun üfüqündə 
Günəş olmasa?!