Close

Gəlib mən alardım sənin könlünü

Gəlib mən alardım sənin könlünü,
Yadına gəlirmi, hərdən küsəndə.
Gözlərdim yolunu hey bütün günü,
Məni istəsən də, istəməsən də.

Könlündən könlümə ocaq düşərdi,
Hərdən üşüyəndə, külək əsəndə.
Xəyalım yanında qonaq düşərdi,
Məni istəsən də, istəməsən də.

Sən öz ürəyinin yoluyla get ki,
Ya mənim, ya da ki, başqa bir kəsin
Qəlbi bahar olsun…
Sən elə et ki,
Sənin sevdiyini hamı istəsin.