Close

Əsərlərinə yazılmış Mahnılar

Ay Sevənlər Tez Gəlin

 

Gəl əzizim

 

Qızlar yaman göyçəkdir

 

Gözüm səni axtarır

 

Məhəbbətin adları

 

Musiqi

 

Məhəbbətin olaram

 

İşiniz avand olsun

 

Analara etibar edin

 

????????