Close

Əsərlərinə yazılmış Mahnılar

Ay Sevənlər Tez Gəlin

 

Gəl əzizim

 

Qızlar yaman göyçəkdir

 

Gözüm səni axtarır

 

Məhəbbətin adları

 

Musiqi

 

Məhəbbətin olaram

 

İşiniz avand olsun

 

Analara etibar edin

 

Davud Nəsibin "Azərbaycan" şeirinə bəstələnib. İfa edir: Aşıq Avdı

 

İfa edir: Mübariz Tağıyev