Close

“Ata laylası” adlı iki cildlik kitab çap edildi

Kateqoriya: MƏTBUAT ÜÇÜN
  • 13 aprel
    2019
  • 14:33
  • 267
  • 2
    0
13.04.2019 - 14:33
267
0

Davud Nəsibin şeirlər və poemaları toplusundan ibarət "Ata laylası" adlı iki cildlik kitabı  2013-cü ildə işıq üzü gördü.

Kitabın adını müəllif özü sağ  ikən qoymuşdur. Davud Nəsibin xatirəsinə sadiq qalan ailəsi isə kitabı çap etdirib, hazırladı.

Kitab böyük maraqla qarşılandı, ziyalılarımız, qələm yoldaşları, şairlərimiz kitabla bağlı öz fikirlərini söyləyərək, Davud Nəsibin ruhunu şad etdilər.