Close

“Uğurlu əsər” adlı məqalə. Borçalı qəzeti 16.02.2001-ci il

Azadə-Taleh Abbasqızı bu məqaləsində özünəməxsus və öz tərzi ilə seçilən şair-publisist, yazıçı Davud Nəsibin qələmə aldığı "Cavanşir" romanı haqqında söhbət açmışdır.

21-ugurlu-eser