Close

“Uğurlu əsər” məqaləsi. Respublika qəzeti 10.09.2000-ci il

Akademik Budaq Budaqov və professor Qiyasəddin Qeybullayevin yazdıqları məqalədə Davud Nəsibin "Cavanşir" tarixi romanı haqqında öz rəylərini bildiriblər.

19-ugurlu-eser