Close

“Davud Nəsibin “Cavanşir” romanının dilinə dair” adlı məqalə. Yeni Azərbaycan 22.12.2000-cı il

BDU-nun müəllimi, Filologiya Elmləri namizədi Ş.Ç.Abdullayeva tərəfindən yazılmış yazıçı, şair-publisist Davud Nəsibin uzun illərdən bəri öz qələmini tarixi mövzuya həsr edilmiş, iri həcmli bir nəsr əsərində sınamış, sənət imtahanından üzüağ, alnıaçıq çıxmış və nəticədə "Cavanşir" kimi gözəl romanın yaranması haqqında bir məqalədir.

18-cavanshir-romaninin-dili