Close

“Aydınlıq” adlı məqalə. Göyəzən qəzeti 21.01.2001-ci il

Bu məqalə yazıçı, "Araz" və "Nurlu qələm ustası" laureatı  Heydər Qasımlı tərəfindən hazırlanmışdır. Burada Davud Nəsibin "Cavanşir" tarixi romanı və müəllifin marifətləri haqqında yazmışdır.

17-aydinliq