Close

“Böyük Armeni dövlətini haylar yox, türk mənşəli Ərtaş yaradıb” məqaləsi. Yeni Azərbaycan-16.05.2001-ci il

Bu məqalədə Davud Nəsib professor Qiyasəddin Qeybullayev ilə söhbətləşib. Müsahibənin əsas mövzusu Qiyasəddin Qeybullayevin  apardığı araşdırmalar və onların əsasında Manna, Maday, Atropatena və Alban dövlətlərinin türk mənşəli tayfalar yaratdığı barədə deyilir.

16-boyuk-armeni