Close

“100 Böyük Türk” məqaləsi. Ədəbiyyat qəzeti 19.06.1992-ci il

Bu məqalədə Davud Nəsib "100 Böyük Türk" kitabı haqqında vacib olan məsələləri gündəmə gətirmişdir.

13-100-boyukturk