Close

“Səbrin hüdudu” adlı məqalə. Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti 01.09.1989-cu il

Davud Nəsib bu məqalədə Qarabağda artan gərginlik və ermənilərin tarixin falsifikasiyası, Ermənistandan qovulan çılpaq, ayaqyalın analarımız, bacılarımız, körpələrimiz haqqında yazmışdır.

10-sebrin-hududu