Close

“Unutmayaq biz...” adlı məqalə. Ədəbiyyat qəzeti 07.02.1992-ci il

Davud Nəsib bu məqalədə Qədim Qafqaz Albaniyasının əlyazmaları, əlifbası haqqında mövzulara toxunmuş və Qarabağ əsrlər əvvəl, Qafqaz Albaniyası dövründən bəri tam bütövlüyü ilə Azərbaycanın bölünməz hissəsi olduğunu vurğulamışdır.

7-unutmayaqbiz