Close

“Yurdun ulu daşları” adlı məqalə. Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti 17.11.1989-cu il

Bu məqalədə Davud Nəsib qədim torpaqlarımızın və abidələrimizin zənginliyi, onların nə vaxt yarandığını oxuculara izah etmişdir, həmçinin, qədim abidələrin bərpası kimi problemlərə toxunmuşdur.

6-yurdun-uludashlari