Close

“Sənətkar ömrünün mənası” adlı məqalə. Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti 14.01.1978-ci il

Davud Nəsibin “Davud Məcid” sənət təxəllüsü altında yazdığı Respublika Əməkdar İncəsənət xadimi, Azərbaycan rəssamı-qrafika ustası Nəcəfqulunun sənəti haqqında yazdığı məqalə.

4-senetkar-omru-2